Du har blitt logget ut. Men ta det ro, vi har lagret handlekurven din. Logg deg inn igjen, så er alt fortsatt der.

Handlekurv

Oklassificerat

Acrifix 116 akrylplastlim 100g

279.90
50+ stk
Levering innen 1–3 virkedager
1
279.90
 • car
  Fri frakt over 599 kr & hjemlevering fra 79 kr.
 • return
  Fri retur
  30 dagers åpent kjøp.
Lagersaldo i din butikk

Vil du være sikker på at varen finnes i butikk? Ring oss.

Lagersaldo i din butikk
Butikker i nærheten

Lagersaldo i butikk

Butikker A-Å
Akrylplastlim, Acrifix 1S 0116. Klart til lett gulaktig, transparent enkomponent, løsemiddelbasert lim for ekstruderende akrylplater samt til andre typer plast som for eksempel ABS, PS og PVC. Limet er værbestandig og oppnår høy styrke etter 24 timer. BRUKSANVISNING: Rengjør flatene grundig med for eksempel bensin før de limes. Limet påføres rett fra tuben - arbeidet skal foregå i et rom med god ventilasjon. Unngå å lime på flater som blir utsatt for meget stor belastning. OPPBEVARING: Maks. 30 °C og utilgjengelig for barn. INNHOLD 100 g.
Artikkelnummer
107190
Kategorier
Spesiallim
EAN
5709128663061
Vekt (g)
100
 • Inneholder Metylmetakrylat. Kan gi en allergisk reaksjon.
 • Inneholder metylmetakrylat, n-butylmetakrylat. Kan gi en allergisk reaksjon.
 • Meget brannfarlig væske og damp.
 • Farlig ved svelging.
 • Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • Farlig ved innånding.
 • Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 • Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
 • VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
 • VED KONTAKT MED ØYNUKE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
 • Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
 • VED HUDKONTAKT (eller håret):
 • Tilsølte klær må fjernes straks.
 • Skyll/dusj huden med vann.
 • VED INNÅNDING:
 • Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
 • VED KONTAKT MED ØYNENE
 • Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
 • Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Produktmerking

Fare

Informasjon

contains: ethyl formate, nitroethane, butan-1-ol, methyl methacrylate