Du har blitt logget ut. Men ta det ro, vi har lagret handlekurven din. Logg deg inn igjen, så er alt fortsatt der.

Produktet er nå i handlekurven

Handlekurv

Artists Varnish Matt spray

229.90
50+ stk
Levering innen 1–3 virkedager
Velg variant:
1
229.90
 • car
  Fri frakt over 599 kr & hjemlevering fra 69 kr.
 • return
  Fri retur
  30 dagers åpent kjøp.
Lagersaldo i din butikk

Vil du være sikker på at varen finnes i butikk? Ring oss.

Lagersaldo i din butikk
Butikker i nærheten

Lagersaldo i butikk

Butikker A-Å
Artists Varnish Spray, Winsor & Newton. Kunstnersferniss som beskytter malerier med olje- alkyd- eller akrylmaling og som ikke gulner. Kan fjernes med White spirit. Prøv sprayen først, før den brukes på det ferdige arbeidet. Hold en avstand på 25–30 cm. Oljemaling: La malingen tørke 6–12 måneder før behandling. Etter bruk: Hold boksen opp ned og spray til det ikke kommer ut mer (for å holde munnstykket rent). Boks med 400 ml. Matt
Artikkelnummer
679901
Merker
Kategorier
Malemedier
EAN
0884955002292
Volum (l)
0.4
Høyde (mm)
210
Diameter utvendig (mm)
65
 • Oppbevares innelåst.
 • Hold beholderen tett lukket.
 • Søk legehjelp.
 • Samle opp spill.
 • Oppbevares på et godt ventilert sted.
 • Tilsølte klær må fjernes.
 • Ved hudirritasjon:
 • Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
 • VED INNÅNDING:
 • Vask med mye vann.
 • VED HUDKONTAKT:
 • Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
 • Beskyttes mot sollys.
 • Ekstremt brannfarlig aerosol.
 • Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • Irriterer huden.
 • Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
 • Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
 • Forårsaker organskader.
 • Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • Unngå utslipp til miljøet.
 • Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
 • Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
 • Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
 • Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
 • Søk legehjelp ved ubehag.

Produktmerking

Informasjon

Contains: Stoddard solvent