Fimo Professional True Colours, disse seks fargene kan du, ved hjelp av det store og innholdsrike fargekartet som følger med, blande og få fram hvilken som helst farge du vil. Til de mørkere nyansene på kartet er det nødvendig med sort Fimo i tillegg (ikke med). Leirens rene pigm... Les mer