Fimo Professional True Colours, disse seks fargene kan du, ved hjelp av det store og innholdsrike fargekartet som følger med, blande og få fram hvilken som helst farge du vil. Til de mørkere nyansene på kartet er det nødvendig med sort Fimo i tillegg (ikke med). Leirens rene pigmenter gjør at resultatet blir veldig nøyaktig når du blander etter fargekartet. Konsistensen på leiren er litt hardere enn Fimo Soft, den egner seg godt for arbeider der det er nødvendig med litt mer fasthet, f.eks. til smykkelaging og ved større arbeider. Innhold: 6 farger à 85 g.