Smeltekar, av aluminium. Til lys- eller såpestøping. Plasseres i vannbad under smelting av støpemasse (parafin, stearin eller såpe). Ø 8,5 cm, høyde 22,5 cm.